Privatlivspolitik

Tømrermester Thomas D. Jensens privatlivspolitik

Her kan du læse om Tømrermester Thomas D. Jensens privatlivspolitik

1. Tømrermester Thomas D. Jensens privatlivspolitik – generelt

Formålet med Tømrermester Thomas D. Jensens privatlivspolitik er at forklare, hvordan Tømrermester Thomas D. Jensenindsamler og behandler oplysninger om dig.

Tømrermester Thomas D. Jensenshar en ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger og skabe gennemsigtighed i forhold til de oplysninger, der behandles. Denne privatlivspolitik har til formål at oplyse om, hvilke personoplysninger Tømrermester Thomas D. Jensenbehandler, hvordan Tømrermester Thomas D. Jensenbehandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du at rette henvendelse til den datasansvarlige om nærværende privatlivspolitik, er du altid velkommen til at kontakte Tømrermester Thomas D. Jensenpå kontaktoplysningerne, du finder nederst i dette dokument.

2. Hvilke personoplysninger indsamler Tømrermester Thomas D. Jensen

Når du henvender dig hos os, beder vi typisk om dit navn, adresse, e-mailadresse samt telefonnummer. Disse oplysninger bruger vi bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, fakturering, bogføring samt kontakter til evt. samarbejdspartnere, som er nødvendige for at løse opgaven.

3. Behandling af data

Vi passer godt på dine data og har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at sikre, at personoplysningerne ikke hændeligt eller ulovligt fortabes, kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Oplysningerne om dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer behandles alene med det formål at kunne fremsende tilbud med eventuelle bilag til dig, og i nogle tilfælde vil de blive videregivet til den valgte leverandør for direkte levering af varer i forbindelse med byggeri/renovering mv. Oplysningerne vil ligeledes kunne tilgås af det selskab, der hoster vores hjemmeside, og vores IT-Supporter. I tilfælde af, at tilbuddet ikke bekræftes sletter vi dine oplysninger 1 måned efter tilbudsfristens udløb. I tilfælde af bekræftelse af tilbud opbevarer vi dine personoplysninger indtil 5 år efter det pågældende byggeri/renovering er færdigmeldt, idet reklamationsfristen i AB92 er på 5 år.

De virksomheder, hvortil dine persondata overleveres, er databehandlere, og er ifølge de indgåede databehandleraftaler alene berettigede til at benytte data til levering af de nævnte services, og alene efter instruks fra Tømrermester Thomas D. Jensen. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelsen af aftalen med Tømrermester Thomas D. Jensens, og er underlagt fortrolighed om disse. Tømrermester Thomas D. Jensensvilindgå skriftlige databehandleraftaler med alle, der behandler personoplysninger på Tømrermester Thomas D. Jensensvegne.

4. Disse rettigheder har du

Du har til enhver tid ret til at anmode Tømrermester Thomas D. Jensenom at oplyse, hvilke oplysninger Tømrermester Thomas D. Jensenhar registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, og hvilken kategori af personoplysninger Tømrermester Thomas D. Jensenhar registreret samt, hvis relevant, hvilke modtagere, oplysningerne måtte være eller blive givet videre til. Ligeledes har du naturligvis ret til at få at vide, hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til tj@ttdj.dk. Du vil, for at sikre, at vi ikke udleverer oplysninger til en uvedkommende, blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Du har krav på, at vi berigtiger oplysninger, så de altid er korrekte. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at skrive til os på tj@ttdj.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil også i den forbindelse blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for fortsat behandling. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for, at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil, ved anmodning om sletning, blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Du har i nogle tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du har ret til at gøre indsigelse imod vores behandling at dine personoplysninger, herunder imod den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring via cookies, Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til markedsføring via profilering skal du slette dine cookies, som anvist nedenfor.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder eksempelvis til fremsendelse af nyhedsbreve.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, som er den relevante myndighed.

5. Kontakt

Tømrermester Thomas D. Jensen, Pilevang 13, 3250 Gilleleje, cvr. nr.21876402 ,er dataansvarlig for de persondata, som indsamles.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte den persondataansvarlige Tømrermester Thomas D. Jensen på tj@ttdj.dk eller ringe på telefon 20782750 alle hverdage mellem 09.00 og 16.00.